Recent Posts

Mẫu báo cáo thực tập ngành công nghệ sau thu hoạch

báo cáo thực tập

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu các bạn sinh viên học ngành công nghệ sau thu hoạch một bài báo cáo thực tập mẫu với đề tài Qui trình sản xuất, chế biến, và bảo quản hạt lúa giống, mong tài liệu sẽ giúp cho các bạn ít nhiều trong thời gian hoàn chỉnh …

Read More »

Báo cáo thực tập kênh phân phối chạy spss

báo cáo thực tập kênh phân phối spss

Lời mở đầu của bài báo cáo: kênh phân phối chạy chương trình SPSS 1.      Lý do chọn đề tài: Thiết lập được một hệ thống kênh phân phối hiệu quả là doanh nghiệp đã có được lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường.Khi nhu cầu tiêu dùng …

Read More »

Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại chợ q10

đề án quy hoạch chợ

LỜI MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Sau nhiều năm, nền kinh tế bao cấp chi phối mọi hoạt động của thị trường, đến nay về cơ bản cơ chế quản lý quan liêu bao cấp đã hoàn thành sứ mạng của nó; từ khi Đảng và Nhà nước …

Read More »