Recent Posts

Lời nhận xét của đơn vị/ công ty thực tập tốt nghiệp

nhận xét của đơn vị thực tập

Thuctaptotnghiep.net xin đưa ra 1 mẫu nhận xét sinh viên thực tập khi làm xong bài báo cáo thực tập như sau: Các bạn tham khảo nhé : NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Chúng tôi xác nhận xem Nguyễn Văn A đã thực tập đầy đủ tại công …

Read More »

Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại

nhân viên marketing

1.3.1 Nghiệp vụ nợ hoạt động của NHTM dựa chủ yếu trên nguồn vốn huy động còn nguồn vốn tự có của NHTM là rất nhỏ, nó chỉ là tấm đệm để hạn chế những rủi ro. Số vốn huy động tại các NHTM chịu ảnh hưởng của rất nhiều …

Read More »

Lời mở đầu trong báo cáo thực tập tín dụng ngắn hạn

tín dụng ngắn hạn

LỜI  MỞ  ĐẦU     1. Sự cần thiết của đề tài.   Cùng với xu hướng đổi mới của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đang trong quá trình đổi mới và đã đạt được những thành công nhất định. Xu thế hội nhập, cạnh tranh …

Read More »