Recent Posts

Báo cáo thực tập quy trình phục vụ bộ phận lễ tân tại Khách sạn Viễn Đông

báo cáo thực tập lễ tân khách sạn

Đề tài báo cáo thực tập tại khách sạn : : ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG LỜI MỞ ÐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Khi kinh tế suy thoái, các ngành sản xuất, bất động …

Read More »

Báo cáo thực tập phân tích hiệu quả tình hình kinh doanh

phân tích tình hình kinh doanh

Mẫu báo cáo thực tập thực trạng và giải pháp nâng cao hiểu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần may Đông nai. Hoàn thành vào năm 2014. đã đạt kết quả cao. mọi người tải về để xem chi tiết hơn nhé. LỜI MỞ ĐẦU 1. …

Read More »

Kết luận trong báo cáo thực tập nhân sự

kết luận trong báo cáo thực tập

Với đề tài tạo động lực cho người lao động( khuyến khích nhân viên) KẾT LUẬN Giai đoạn sau sáp nhập và chuyển đổi doanh nghiệp hiện nay đặt ra nhiều cơ hội và thử thách mới cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công …

Read More »