Recent Posts

Báo cáo thực tập nhân sự tại công ty giáo dục-Trường học

báo cáo thực tập quản trị nhân sự

Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty giáo dục và đào tạo Thần Đồng. đây là đề tài báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại trường học, hoàn thành năm 2014, chúc …

Read More »

Báo cáo thực tập tín dụng ngắn hạn tại agribank

tín dụng ngắn hạn

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn sinh viên chuyên ngành Tài chính ngân hàng bài báo cáo thực tập với đề tài: Báo cáo thực tập tín dụng ngắn hạn tại agribank Trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh …

Read More »

Báo cáo thực tập doanh thu tại công ty Thanh Bình

báo cáo thực tập thực tế

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn bài báo cáo thực tập: Báo cáo thực tập doanh thu tại công ty Thanh Bình Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khi nước ta là đất nước đang phát triển thì sự phát triển của công ty sẽ góp phần không …

Read More »